W ramach dofinansowania celowego do likwidacji barier technicznych starać się można o wsparcie do zakupu łóżka rehabilitacyjnego elektrycznego. Wystarczy tylko złożyć odpowiednie dokumenty w PCPR lub OPS. Na łóżko rehabilitacyjne można otrzymać dofinansowanie nawet do 80 procent jego wartości.

Likwidacja barier technicznych – wparcie finansowe PFRON

Osobom niepełnosprawnym każde dodatkowe udogodnienie techniczne ułatwia codzienne funkcjonowanie. Można w tym celu skorzystać z dofinansowania, jakie oferuje Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Zgromadzone w nim środki przeznaczone są na likwidację barier architektonicznych w komunikowaniu się oraz barier technicznych. W każdym przypadku rozpatrywane są według indywidualnych potrzeb osób niepełnosprawnych. Wiadomo, że wydatki ponoszone przez chorych z różnym stopniem niepełnosprawności nie są małe i każda złotówka może okazać się dużym wsparciem dla ich domowego budżetu.

Przykładem sprzętu, który współfinansowany może być ze środków PFRON-u, jest łóżko rehabilitacyjne – regulowane manualnie lub elektryczne (sterowane pilotem). O taką pomoc starać się mogą osoby, które w ostatnich 5 latach nie korzystały z podobnego przywileju.

Dofinansowanie nawet do 80 procent

Aby uzyskać dofinansowanie na łóżko rehabilitacyjne w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie lub Ośrodku Pomocy Społecznej działającym w miejscu zamieszkania, trzeba złożyć stosowne dokumenty:

  • zaświadczenie od lekarza specjalisty z zaleceniem zakupu sprzętu rehabilitacyjnego takiego jak np. łóżko rehabilitacyjne elektryczne,
  • oświadczenie o miesięcznych dochodach osoby niepełnosprawnej – o dofinansowanie mogą ubiegać się te osoby, u których miesięczny dochód liczony na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku o dofinansowanie wynosi nie więcej niż 50 procent przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym lub 65 procent przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej,
  • orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,
  • potwierdzona zgodnie z oryginałem kopia dowodu osobistego,
  • wypełniony wniosek o przyznanie dofinansowania,
  • fakturę pro-forma lub imienną ofertę handlową na sprzęt rehabilitacyjny,
  • informację o wysokości udziału własnego.

Składając wniosek na dofinansowanie łóżka rehabilitacyjnego, można uzyskać nawet do 80 procent jego ceny. Jest to więc spora kwota i warto skorzystać z tego typu wsparcia.

Łóżko rehabilitacyjne elektryczne

Pozytywne rozpatrzenie wniosku dofinansowującego zakup łóżka rehabilitacyjnego elektrycznego lub sterowanego ręcznie pozwala na jego nabycie. Podpisuje się wówczas umowę z PCPR-em lub OPS-em, która zawiera szczegółowe zasady rozliczenia refundacji.

Profesjonalne łóżko rehabilitacyjne zaprojektowane zostało z myślą o tym, aby osobom, które zmuszone są leżeć, zagwarantować jak najbardziej komfortowe warunki do tego. Wyróżnia je kilkustopniowa regulacja wysokości leża oraz regulacja kąta nachylenia oparcia. Oprócz tego dopasować można indywidualnie wysokość podnóżka i leża – obniżając nawet do 20 centymetrów od podłogi, aby zapobiec powstaniu urazu po upadku osoby wychodzącej z łóżka. Większość dostępnych na rynku modeli ma również dodatkowo wysięgnik i barierki w standardzie.

Refundację można wykorzystać zarówno na drewniane, jak i na metalowe łóżko. Cena łóżek rehabilitacyjnych jest bardzo różna.